MIRËSEVINI


Nëse jeni duke planifikuar nje kampanjë marketingu apo reklamim direkt në Billbord në dimensione të veqantë që të ju duket edhe reklama e juaj e veqantë dhe efektive është ekipi i Media Marketingut. Të ne reklama e juaj do të duket me bukur se ne shume prezantime të ndryshme, është në dukje gjatë gjithë kohës, nuk krijone shqetsime në opinion, si zhurëm apo diqka te ngjashëm. Kryesisht pikat e Billbordave jane ne pozita të mira të shikueshmerisë dhe ku ka frekuentim të lartë të levizjes, që lidhin dy apo me shumë qendra, në hyrje apo dalje të qyteteve në tërë regjionin rural të Kosovës.

REFERENCAT


SHËRBIMET TONA


- Billbord me madhësi të ndryshme
- Shtyp në CERADË VINIL
- Printing
- Photography

Printim dhe Dizajn Grafik Profesional
Çdo format çfare do qoftë ai, i madh, i mesëm apo i vogël, është me rezolucion të lartë. Kjo për arsye se për të u rritur qartësia e billboardit në kuadër të madhësisë që kemi në dispozion duhet të ketë edhe kualitet shtypi dhe dizajn adekuat.

MEDIA MARKETING, REKLAM NË MEGA BILLBOARD / info@mmarketingu.com / +383 (44) 90 07 03 / +383 (49) 77 66 06